Napisati svoj CV po prvi put je izazov. Često osećaj da nemamo dovoljno stvari koje bismo dodali stvara kod nas sindrom praznog papira i napisati prvu reč čini se nemogućim. Ponekad se dešava da nismo sigurni koja su to iskustva koja nas izdvajaju kao najboljeg kandidata za određeni posao. Iz ovih razloga smo napravili vodič za pisanje Curriculum Vitae. Sastoji se od 7 delova CV-a kako bi se postigla bolja struktura i kako bi se informacija našla i razlikovala na najlakši mogući način..

 • Definišite svoj profesionalni cilj
  Pre nego što počete sa pisanjem CV-a morate ozbiljno razmisliti za koji posao se želite prijaviti i koja bi firma bila naš cilj.
 • Samo bitne informacije
  Podsetićemo Vas da se treba ograničiti na samo bitne informacije. Imaćemo mogućnost da razvijemo ostale teme detaljnije tokom intervjua za posao. CV treba da sadrži samo sposobnosti, kurseve i aktivnosti koji su direktno ili indirektvno povezani sa poslom na koji se želite prijaviti. Na primer, ako aplicirate za posao direktora, sertifikat o latino plesovima nije najbolja moguća imformacija za uključiti u CV.
 • Dužina
  Ne zaboravite da CV treba na stane na jednu stranicu. U slučaju da imate puno iskustva, moraćete iskoristiti dodatni prostor. U svakom slučaju, pokušaćemo staviti sve bitne informacije na ne više od dve stranice.
 • Dizajn
  Pri pisanje CV-a mora se obratiti posebna pažnja na njegov dizajn, dajući mu jasnu strukturu. Informacija se mora predstaviti na adekvatan način kako bi poslodavac brzo mogao da nađe ono što mu je potrebno da zna.
 • I najvažnije: napisati samo istinu! 
  Informacija koju izlažete u svom CV-u mora biti istinita. Laži će brzo biti otkrivene na intervjuu za posao. Takva situacija može u potpunosti da uništi naše šanse da dobijemo posao koji želimo.
 • Koraci za pisanje CV-a

  1. Lične informacije
  To je prvo što treba da napišemo. Ideja je na napišemo naše lične podatke i posebno naš kontakt (adresu, broj telefona i e-mail adresu). Takođe se može dodati bračno stanje i godine. S druge strane, informacije o očinstvu ili materinstvu i broju dece su lični podaci i u zavisnosti od slučaja možemo odlučiti da iz zadržimo u tajnosti.

  2. Fotografija 
  U gornjem desnom uglu možemo staviti fotografiju. Naravno, retko se zahteva da fotografija bude uključena ( izuzev ako se radi o poslu hostese ili konobarice) tako da uključiti fotografiju ili ne zavisi samo od nas. Fotografija može biti zanimljiv deo dizajna našeg CV-a i može da privuče pažnju onoga koji čita naš CV. To je u ovoj fazi prvi korak ka uspehu. Dodata fotografija mora biti što je moguće profesionalnija. Neprihvatljivo je staviti fotografije koje su napravljene u neformalnim prilikama kao što su odmor ili kafić.

  3. Obrazovanje i profesionalno iskustvo 
  Sledeći korak je prikazati informaciju o našem obrazovanju i profesionalnom iskustvu. Ovde vlada sledeći pricip: ako ste skoro diplomirali i još nemate mnogo iskustva, informacija o obrazovanju treba da se stavi na prvo mesto. Ako pak imate relevatnog iskustva , fakultet prelazi u drugi plan. Zapamtite da treba da na pametan način odaberete informacije i da ih izložite na hronološki način ( od najskorijeg do najstarijeg) Ako ste završili fakultet, možete ne samo da dodate ime fakulteta već i odsek, adresu, specijalnost i prosečnu ocenu. Ako ste upravo diplomirali, možete da napišete i naziv diplomskog rada, ali samo ako ima veze sa poslom na koji konkurišete. Pri opisu iskustva, dajte informacije o poslu koji ste obavljali i zadacima za koje ste bili zaduženi. Navedite tačan naziv firme zajedno sa datumom početka i kraja ugovora i opisom vaših odgovornosti.

  4. Dodatne informacije
  U nastavku, napišite dodatne informacije o našim kvalifiacijama, poput informatičkog znanja ili upraljanje kancelarijskim uređajima, završenim kursevima i stečenim diplomama. U ovom odeljku možemo takođe pisati i o vanškolskim aktivnostima poput društvenog rada ili članstva u različitim asocijacijama.

  5. Poznavanje jezika
  U ovom delu CV-a navode se svi jezici koje umete da koristite. Ako CV šaljete poslodavcu u zemlji, možete zanemariti informaciju o srpskom jeziku. Ali ako konkurišete za posao u inostranstvu postarajte se da naglasite koji Vam je maternji jezik. Ključ je u tome da se sa preciznošću odredi mera u kojoj se koristi neki jezik. Nivo se može odrediti na osnovu opšte prihvaćenog nivoa poput B1, B2 ili rečenica kao “usmeno i pismeno napredni nivo”, “početni” itd.

  6. Interesovanja 
  Posle izloženog poslovnog iskustva i završenih kurseva, ostaje da na veoma ograničenom prostoru pokažemo naš karakter. Interesovanje potencijalnog poslodavca koncentriše se oko saznanja da li smo tip osobe koju traži. Pored toga, može biti idealan način da se razbije led tokom intervjua.


info@curriculum-professional.com