Primerak CV-a koji možete popuniti i odštampati!!!

1.
Lične informacije
Ime
Pole obowiązkowe
Prezime
Pole obowiązkowe
Telefon

e-mail
RequiredInvalid format.
Bračno stanje
Adresa

Poštanski broj

Grad

Zemlja
Mesto rođenja

Datum rođenja
Invalid format.
Narodowość

2.
Informacije o obrazovanju
Savet: nemojte unositi nezavršene studije ili kurseve.
Dodajte samo završene studije ili studije koje trenutno pohađate u hronološkom redosledu.
Ime škole ili fakulteta
Grad
Studije/Naziv diplome
Početak
Završetak
Opis/Komentari

3.
Radno iskustvo
Poslodavac
Mesto
Početak
Završetak
Opis mesta/Obavljani poslovi/Dostiguća

4.
Kursevi
Naziv kursa
Institucija
Od
Do
Sertifikat
5.
Jezici
Jezik
Nivo
Naziv škole
6.
Dodatna znanja
7.
Hobbi-i i aktivnosti

info@curriculum-professional.com