Jak napisać poprawnie CV

 • Zdefiniuj swój cel zawodowy

  Przed rozpoczęciem pisania życiorysu powinniśmy się dokładnie zastanowić o jaką pracę mamy zamiar się ubiegać i do jakiej firmy będzie skierowane nasze CV.

 • Wymieniaj tylko istotne informacje

  Pamiętajmy, iż powinniśmy się ograniczyć do przekazania jedynie najistotniejszych informacji, gdyż szanse na rozwinięcie mniej ważnych kwestii będziemy mieli podczas rozmowy kwalifikacyjnej. W życiorysie należy wymienić tylko takie uprawnienia, kursy i aktywności, które są pośrednio lub bezpośrednio związane ze stanowiskiem o które się ubiegamy. I tak na przykład przy aplikowaniu na stanowisko managera, umieszczanie informacji o certyfikacie z tańców latynoskich niekoniecznie jest najlepszym pomysłem.

 • Objętość życiorysu

  Nie zapominajmy również, iż CV powinno zmieścić się na jednej stronie. W przypadku bogatego doświadczenia niezbędne będzie przeznaczenie dodatkowego miejsca, jednak postarajmy się zawrzeć najważniejsze informacje na nie więcej niż dwóch stronach.

 • Szata graficzna

  Przygotowując życiorys należy zwrócić szczególną uwagę na jego szatę graficzną oraz przejrzystą strukturę. Informacje powinny być właściwie uszeregowane, tak aby pracodawca mógł jak najszybciej odnaleźć interesujące go szczegóły.

 • I najważniejsze: PISZ TYLKO PRAWDĘ

  Informacje zawarte w CV powinny być PRAWDZIWE. Jeśli ktoś liczy na to, że informacje przekazane pracodawcy nie będą weryfikowane w trakcie kolejnego etapu rekrutacji, może się bardzo rozczarować.

Niezależnie od tego jak bardzo staramy się być kreatywni, przy formułowaniu naszego życiorysu istnieje kilka „żelaznych reguł”, których należy się trzymać, tak by uniknąć sytuacji w której nasze CV, nieprzeczytane, wyląduje w koszu. Na podstawie poniżej zamieszczonego CV, przeanalizujemy wszystkie elementy prawidłowo napisanego życiorysu, tak aby nawet pozornie nieważne szczegóły nie umknęły naszej uwadze.


Poprawnie Napisane CV

1. Dane osobowe
Na samym początku, najczęściej jest to lewy górny róg strony, należy podać nasze dane osobowe i kontaktowe– imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail. Można również podać wiek lub stan cywilny, jednak już informacje o rodzicach lub liczbie dzieci, są informacjami osobistymi i powinniśmy raczej zachować je dla siebie.

2. Zdjęcie
Również na górze strony, ale po prawej, stronie powinno się znaleźć nasze zdjęcie - bez tego niestety nasz dokument będzie niepełny. Oczywiście zamieszczanie zdjęcia rzadko kiedy jest obowiązkowe (wyjątek stanowią prace takie jak hostessa czy kelnerka), więc to czy zamieścimy zdjęcie, czy nie zależy tylko od nas. Jednak należy pamiętać, iż klasyczne i schludne zdjęcie wzbudza większe zaufanie pracodawcy oraz sprawia że już nie jesteśmy tak anonimowi. Zdjęcie może stanowić również ciekawą część szaty graficznej naszego CV i zwyczajnie przyciągać wzrok, a na tym etapie rekrutacji pierwszy krok do sukcesu. Dołączone zdjęcie powinno być zrobione profesjonalnie. Niedopuszczalne jest załączanie zdjęć zrobionych podczas nieformalnych okoliczności takich jak przyjęcia czy wakacje.

3. Wykształcenie i doświadczenie zawodowe
Następnym krokiem jest umieszczenie informacji o naszym wykształceniu oraz życiu zawodowym. Zasada tu jest następująca: w przypadku gdy jesteśmy świeżo upieczonymi absolwentami, nie mogącymi się jeszcze pochwalić wieloletnim doświadczeniem zawodowym, informację o naszym wykształceniu powinnyśmy zamieścić jako pierwszą. Jeśli natomiast posiadamy już 10- letnie doświadczenie na rynku pracy, szkoła którą ukończyliśmy przestaje mieć już tak ogromne znaczenie i wtedy rozsądniej jest informację o wykształceniu zamieścić pod tą o doświadczeniu zawodowym. Pamiętajmy, iż wszystkie informacje powinny być uszeregowane achronologicznie, czyli od tej najbardziej aktualnej do najstarszej. Podczas opisywania wykształcenia nie jest przyjęte podawanie szkoły podstawowej (podajemy ją tylko w przypadku gdy jest ona jedyną, którą ukończyliśmy). Jeżeli mamy wyższe wykształcenie podajemy nie tylko nazwę uczelni, ale również dział, kierunek, specjalność, oraz stopień naukowy, który uzyskaliśmy. W przypadku świeżo upieczonych absolwentów, można podać również temat pracy magisterskiej, jednak wyłącznie w przypadku gdy ma on związek ze stanowiskiem o które się ubiegamy. Opisując doświadczenie zawodowe, podajemy miejsca w których pracowaliśmy, dokładną nazwę firmy wraz z datami rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz zakresem naszych obowiązków.

4. Dodatkowe informacje
Następnie umieszczamy informacje o naszych dodatkowych kwalifikacjach, takich jak znajomość obsługi komputera oraz maszyn biurowych, przebyte kursy lub uzyskane certyfikaty. W tej części możemy poświęcić też trochę miejsca działalności dodatkowej, takiej jak prace społeczne lub przynależność do różnych stowarzyszeń.

5. Znajomość języków
W tej części życiorysu wypisujemy wszystkie języki, którymi potrafimy się posługiwać. Jeśli CV jest skierowane do pracodawcy na rynku polskim, możemy sobie odpuścić informację o znajomości języka polskiego. Jednak w przypadku gdy staramy się o pracę za granicą, należy koniecznie podać naszą mowę ojczystą. Najważniejsze jest by dokładnie określić w jakim stopniu posługujemy się każdym z języków. Poziom znajomości możemy określić używając do tego ogólnie przyjętego kodu jak np. B1, B2, C1 lub sformułowań takich jak „płynnie w mowie i w piśmie” lub „znajomość podstawowa”.

6. Zainteresowania
Ponieważ doświadczenia zawodowe i przebyte kursy mogą jedynie w bardzo ograniczony sposób pokazać nasz charakter, wyjściem które warto wykorzystać by przybliżyć nasza osobę przyszłemu pracodawcy, jest rubryka „Zainteresowania”. Może i nie jest to część CV, do której pracodawca wstępnie sięga wzrokiem, jednak na dalszym etapie rekrutacji może mieć już większe znaczenie. Nasze zainteresowania pokazują potencjalnemu pracodawcy jakim typem osoby jesteśmy jak i mogą też stanowić idealny sposób na przełamanie pierwszych lodów podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

7. Klauzula
Ostatnim ważnym elementem dokumentu jest zgoda na przetwarzanie naszych danych osobowych. Brzmi ona następująco: " Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). " . Pamiętajmy, że życiorys nie zawierający tej klauzuli, nie może być przez pracodawcę w żaden sposób opracowywany, ponieważ tym samym będzie łamane prawo o ochronie danych osobowych. Pamiętajmy również o tym, że w przypadku przekazywania pracodawcy naszego CV inną drogą niż elektroniczną, życiorys musi zostać przez nas odręcznie podpisany.Jak napisać życiorys (CV) w języku niemieckim?

Niemiecki życiorys (życiorys po niemiecku: Lebenslauf), nie różni się znacząco od CV w innych krajach. Jednak to właśnie od tych drobnych różnic zależy czy CV napisane jest dobrze, czy też odbiega od norm danego kraju. Dokumenty aplikacyjne w Niemczech zawierają, podobnie jak w Polsce: życiorys oraz list motywacyjny. Poniżej znajdziecie Państwo wskazówki, na co należy zwrócić szczególną uwagę przy pisaniu CV po niemiecku, z myślą o wejściu na niemiecki lub austriacki rynek pracy.

STRUKTURA NIEMIECKIEGO CV

DANE OSOBOWE: Pierwsza część niemieckiego życiorysu mieszcząca się pod nagłówkiem “Persönliche Angaben” powinna zawierać imię i nazwisko, miejsce urodzenia, stan cywilny, narodowość, oraz informacje kontaktowe, takie jak numer telefonu i adres mailowy. Zdjęcie jest co prawda opcjonalne, ale bardzo mile widziane. W dalszym ciągu wiele firm publikując ogłoszenia o pracę zwraca uwagę na to by wysyłane przez kandydatów dokumenty aplikacyjne zawierały również zdjęcie.

WYKSZTAŁCENIE: w tej sekcji, (wykształcenie po niemiecku: Ausbildung) kandydat powinien zamieścić wszystkie informacje dotyczące jego wykształcenia w porządku odwrotnym do kolejności chronologicznej. Należy umieścić nazwy wszystkich szkół, instytucji, uczelni, łącznie z miejscowością oraz datą rozpoczęcia i zakończenia nauki. W niemieckim cv jest ważne również by podać specjalizacje, które się ukończyło – np. ekonomia, jako kierunek studiów, to bardzo ogólna informacja, dlatego należy podać również specjalizacje – np. Finanse, Logistyka, Marketing itp. W odróżnieniu od polskiego cv, w którym jest to tylko opcjonalne, nie należy zapomnieć o średniej ocen wypracowanej podczas nauki.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: (Doświadczenie zawodowe po niemiecku: “Berufliche Erfahrung”). Podobnie jak w przypadku wykształcenia, także przebieg doświadczenia zawodowego opisujemy w kolejności achronologicznej, zaczynając od doświadczenia najbardziej aktualnego. Należy pamiętać o tym by w życiorysie zamieścić pełną listę naszych pracodawców, a nie tylko tych, którzy wydają się istotni dla stanowiska, o które się ubiegamy. Nawet prace sezonowe, które nam wydają się mało znaczące, mogą być dla pracodawcy dowodem naszej pracowitości i zaradności. Zamieszczamy nazwy poszczególnych firm, sektor, miasto i stanowisko, oraz datę rozpoczęcia i zakończenia pracy. Następnie do każdego ze stanowisk dodajemy krótki opis należących do nas obowiązków.

DODATKOWE INFORMACJE/JĘZYKI/ZNAJOMOŚĆ KOMPUTERA: tego typu informacje mieszczą się w niemieckim CV najczęściej pod nazwą “Sonstiges”. Można jednak rozdzielić dodatkowe informacje na osobne paragrafy, takie jak znajomość języków (po niemiecku Sprachkenntnisse), znajomość komputera (po niemiecku Computerkenntnisse), przebyte kursy (po niemiecku “Weiterbildungen”) itp.

KLAUZULA: w przeciwieństwie do życiorysów w Polsce, które MUSZĄ posiadać klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, taka klauzula w CV w Niemczech lub w Austrii nie jest wymagana. Gdy jednak ubiegamy się o prace w Polsce, a w ogłoszeniu o pracę jest wyraźnie napisane, że nasze dokumenty aplikacyjne powinny być napisane w języku niemieckim, należy zamieścić poniższą klauzulę:

Klauzula o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (po niemiecku):

„Ich bin einverstanden, dass meine in diesem Arbeitsangebot enthaltenen personalen Daten durch die Firma für die Rekrutierungszwecke verwendet werden (gemäβ dem Gesetz vom 29.08.1997 über den Schutz der Personaldaten, Gesetzblatt von 2002, Nr. 101, Pos. 926 mit späteren Änderungen)."Jak napisać życiorys (CV) w języku angielskim?

Gdy piszemy życiorys w języku angielskim z zamiarem wysłania go do pracodawcy wewnątrz Unii Europejskiej, nie musimy się martwic tym, iż nasz życiorys będzie bardzo odbiegał od norm danego państwa. Sprawa się komplikuje nieco, gdy celem naszego wyjazdu są Stany Zjednoczone. Tu naprawdę należy się dobrze zapoznać ze standardami panującymi w USA ponieważ styl dokumentów aplikacyjnych bardzo odbiega od tego przyjętego w europie.

DANE OSOBOWE: Pierwsza i najważniejsza zasada: w przeciwieństwie do europejskiego cv, w którym zdjęcie jest opcjonalne i można też zaryzykować stwierdzenie, że w przeważającej części firm, dobrze widziane, jest ono absolutnie nie do zaakceptowania w „amerykańskim“ CV. Wynika to z tego, że Amerykanie bardzo dużą wagę przywiązują do równego traktowania kandydatów i tym samym dane personalne, są ograniczone do minimum. Dane osobowe powinny zawierać imię i nazwisko, adres, oraz telefon. Należy zrezygnować jednak z podawania daty urodzenia czy też statusu cywilnego co według Amerykanów zapobiega dyskryminowaniu kandydatów.

PROFIL ZAWODOWY/CELE ZAWODOWE: Poniżej danych osobowych w amerykańskim cv powinna się znaleźć sekcja “Cele Zawodowe” lub “Profil Zawodowy”, które to pomogą w pełni oddać umiejętności oraz doświadczenie kandydata, jak i plany rozwoju kariery zawodowej. Należy tu wymienić kluczowe umiejętności i kwalifikacje podkreślające doświadczenie zawodowe i dotychczasowe osiągnięcia – należy pamiętać jednak by jak największa ilość istotnych informacji została podana jak najzwięźlej.

Przykład profilu zawodowego w języku angielskim:

"Young professional well- experienced in software/support engineering with a Bachelor’s degree in in computer sciences; proven technical skills in analysis and design for complex systems; ability to work under high pressure."

Trudność w sformułowaniu profilu zawodowego polega na tym, że można w bardzo łatwy sposób przesadzić w „reklamowaniu” swoich umiejętności i charakteru, co sprawi iż będziemy brzmieć jak osoba zbyt pewna siebie lub zadufana. Zachodzi też niebezpieczeństwo użycia zwrotów, które co prawda ładnie brzmią, ale niewiele o nas mówią lub nie są możliwe do udowodnienia, jak np. opisanie siebie jako „dynamicznego, zmotywowanego i kreatywnego”. Dlatego też bezpieczniejszą formą „posumowania życiorysu” jest opisanie swoich celów zawodowych.

Przykładowe cele zawodowe w języku angielskim:

"Willing to work as a key player in challenging and creative environment, applying my experience as an IT professional in the areas of SAP CRM and Project Management”

WYKSZTAŁCENIE I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: (wykształcenie i doświadczenie zawodowe po angielsku: Education and Professional Experience) w niniejszej sekcji, podobnie jak w wersji polskiej lub niemieckiej należy zamieścić dane zaczynając od tych najbardziej aktualnych. Należy umieścić nazwy wszystkich szkół, instytucji, uczelni, łącznie z miejscowością oraz datą rozpoczęcia i zakończenia nauki. Tak jak w europejskich życiorysach, rezygnujemy z podawania danych dotyczących szkoły podstawowej.
W sekcji doświadczenie zawodowe podajemy listę naszych pracodawców. Zamieszczamy nazwy poszczególnych firm, sektor, miasto i stanowisko, oraz datę rozpoczęcia i zakończenia pracy na stanowisku które zajmowaliśmy. Następnie do każdego ze stanowisk dodajemy krótki opis należących do nas obowiązków. Opis powinien być naprawdę zwięzły. W przeciwieństwie do życiorysu europejskiego, nie wymieniamy wszystkich (czy tez większości) naszych obowiązków, a jedynie podajemy bardzo zwięzły i ogólny opis. Należy też zwrócić uwagę na formę opisu stanowiska. Zamiast używac słowa „contribution” czy „participation” lepiej użyc słów „contributed”/”participated” albo „represented”. W ten sposób nasze CV bedzie brzmiało „mniej anonimowo”.

DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI: (po angielsku: Skills – np. Computer skills)Tak jak w europejskim cv, nie można zapomnieć o sekcjach takich jak: znajomość języków, komputera, czy dodatkowych umiejętnościach. Wspominanie np. o prawo jazdy nie jest konieczne, chyba, że jest wyraźnie wymagane w ogłoszeniu o pracę.

ZAINTERESOWANIA: zainteresowania to po angielsku: activities albo interests - tej sekcji w żadnym wypadku nie należy tytułować „Hobbies” – brzmi to w języku angielskim bardzo dziecinnie. Ta sekcja w wersji amerykańskiej znacznie się różni od tej europejskiej. Należy się tu ograniczyć jedynie do dwóch lub trzech zainteresowań, które naprawdę dużo o nas mówią. Nie należy napisać jedynie: piłka nożna, a rozwinąć hobby w całe zdanie, np. :

„Od wielu lat biorę udział w zawodach piłki nożnej. Aktualnie razem z drużyną reprezentuje mój uniwersytet. Gra w piłkę nożną nie tylko pozwala mi pozostać w dobrej formie, ale także uczy mnie pracy w grupie.”

KLAUZULA o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych to wymóg w Polsce. Gdy ubiegamy się o pracę w Polsce, a w ogłoszeniu o pracę jest wyraźnie napisane, że nasze dokumenty aplikacyjne powinny być napisane w języku angielskim, należy zamieścić poniższą klauzulę:

Klauzula o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w języku angielskim

“I hereby authorize you to process my personal data included in my job application for the needs of the recruitment process in accordance with the Personal Data Protection Act dated 29.08.1997 (uniform text: Journal of Laws of the Republic of Poland 2002 No 101, item 926 with further amendments)"

ŻYCIORYSLEBENSLAUFRESUME
ZdjęcieTakTakNie
Stan cywilnyopcjonalneopcjonalnenie
Miejsce urodzeniaTakTakopcjonalne
NarodowośćopcjonalneTakTylko, gdy
konieczna wiza
Profil/cele zawodoweopcjonalneopcjonalneTak
ZainteresowaniaTakTakTak, bardzo
szczegółowo
KlauzulaTakTakNie

Życzymy powodzenia w poszukiwaniu pracy!
Zespół Curriculum Professional

O nas - Kontakt: info@curriculum-professional.com